Maria Koshenkova,White Cube- process

Maria Koshenkova,White Cube- process